Teenuspaketi vahetus on tasuta, tasuma peab ainult jooksva arveldusperioodi pakettidevahelise hinnavahe.

Paketivahetus seniselt paketilt "Micro" paketile on tasuline, teenustasu 5 €.


  Trüki


Comments


  Add Comment

Confirm Submission

Please enter the text from the image in the box provided, this helps us to prevent spam.